Światowy Dzień Krwiodawcy

DZIEN KRWIODAWCYCorocznie 14 czerwca obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ KRWIODAWCY ustanowiony w dniu urodzin Karla Landsteinera, austriackiego immunologa, który w 1901 odkrył grupy krwi, za co w roku 1930 otrzymał Nagrodę Nobla. Święto ustanowiono w 2004, aby symbolicznie uhonorować wszystkich ludzi którzy bezinteresownie dzielą się krwią – HONOROWYCH DAWCÓW KRWI.
Propagowanie tego dnia ma także zwiększać świadomość społeczeństwa jak bezcenne jest oddawanie krwi. Bez honorowego krwiodawstwa, bez ludzi dobrowolnie i bezpłatnie oddających krew nie można byłoby przeprowadzić zabiegów, operacji, leczyć i ratować istnień ludzkich. Hasło tegorocznego Światowego Dnia Krwiodawcy “ODDAJ KREW I SPRAW BY ŚWIAT TĘTNIŁ”  ma w swoim przesłaniu podkreślić zasadniczy wkład Honorowych Dawców Krwi w utrzymywanie tętniącego życiem świata.
Ważnym elementem wpływającym na funkcjonowanie krwiodawstwa i krwiolecznictwa jest skuteczna publiczna służba krwi, która stanowi ważne ogniwo systemu opieki zdrowotnej. W Polsce pacjentom dostęp do bezpiecznej krwi i produktów krwiopochodnych w wystarczającej ilości oraz odpowiednio wysokiej jakości zapewniają poszczególne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Wszystkim Honorowym Krwiodawcom składamy serdeczne podziękowania jak i wyrazy uznania za godną naśladowania postawę, dzięki której można ratować życie ludzkie. Dziękujemy Państwu za ten DAR ŻYCIA–DAR KRWI !!!
image_pdfimage_print

Podziękowania dla Pana Władysława Skrzyńskiego

1 czerwca 2021 r. w SPZOZ w Łukowie odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę lekarza Pana Władysława Skrzyńskiego. Jego specjalizacją były choroby wewnętrzne, a on sam pracował w łukowskim Szpitalu przez ponad 55 lat!!!

Pan Władysław Skrzyński, po uzyskaniu tytułu lekarza w maju 1965 roku na Akademii Medycznej w Lublinie, pracę zawodową rozpoczął 16 czerwca tego roku, na podstawie skierowania Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej na dwuletni podyplomowy staż lekarski. Już w  listopadzie został dodatkowo anatomopatologiem w Szpitalu Miejskim w Łukowie. Pierwsze porozumienia zostały podpisane z ówczesnym Dyrektorem Szpitala, Doktorem Marianem Kryńskim. Po zakończeniu stażu Pan Władysław Skrzyński został zatrudniony w Przychodni Obwodowej, a następnie w Szpitalu w Łukowie. W roku 1969 rozpoczął szkolenie specjalizacyjne z zakresu chorób wewnętrznych, które ukończył w 1975 roku. Od 1970 r. zaczął pracę w Oddziale Wewnętrznym, natomiast rok później dodatkowo w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Od 1976 roku pełnił obowiązki zastępcy Ordynatora Oddziału Wewnętrznego oraz Kierownika Działu Diagnostycznego Szpitala w Łukowie. Pracował również w Komisjach Lekarskich ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia oraz Komisjach Wojskowych, a także Liceum Medycznym w Łukowie. Pan Skrzyński kształcił się ponadto w zakresie patomorfologii – w czerwcu 1978 roku uzyskał prawo do używania tytułu lekarza patomorfologa. Od grudnia 1985 roku rozpoczął pracę w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy oraz w Poradni p/Gruźliczej. Wykonywał zadania Asystenta, a następnie zastępcy Ordynatora. W kwietniu 1999 roku Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc został przekształcony na Oddział dla Przewlekle Chorych, a Panu Władysławowi Skrzyńskiemu powierzono zadanie kierowania Oddziałem. W czerwcu 2009 roku zakończono umowę na prowadzenie Oddziału dla Przewlekle Chorych i miesiąc później powstał Oddział Rehabilitacyjny. Pan Władysław Skrzyński został po raz kolejny obdarzony zaufaniem Dyrekcji, powierzono mu funkcję współzarządzania tym oddziałem na stanowisku zastępcy Ordynatora. W maju 2021 roku, po przepracowaniu ponad 55 lat, Pan Skrzyński postanowił rozwiązać umowę o pracę i przejść na zasłużony odpoczynek.

image_pdfimage_print

Szkoła Rodzenia

Drogie Pacjentki!!!

Od dnia 17 czerwca 2021 r. (czwartek) ruszamy z bezpłatną, stacjonarną SZKOŁĄ RODZENIA!!! Zajęcia obejmują cykl 8-10 spotkań po 21 tyg. ciąży i  odbywać się będą w każdy CZWARTEK, o godz. 15.00, w budynku Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego, przy ul. Kryńskiego 10 w Łukowie (niski parter, sala nr 12).
Zapisy i szczegółowe informacje dostępne są u położnej Pani Agnieszki Bosek, pod nr 505 277 666.

Serdecznie zapraszamy!!!

image_pdfimage_print

Teleplatforma pierwszego kontaktu (TPK)

TPKNarodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę pierwszego kontaktu (TPK). W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej, Pacjent ma możliwość skontaktowania się z Teleplatformą pierwszego kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny, ogólnopolski numer TPK: 800 137 200 pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ oraz w weekendy, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy – całodobowo.

Pod numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom. Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych w naszym kraju. Połączenia z zagranicy nie są obsługiwane
Porady udzielane są w kilku językach:
– w języku polskim,
– w języku angielskim,
– w języku rosyjskim,
– w języku ukraińskim
– w języku migowym poprzez wideoczat (za pośrednictwem tłumacza Polskiego Języka Migowego).

Teleplatforma nie zastępuje świadczeń udzielanych przez nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, której zadania pozostają bez zmian. TPK działa na podobnych zasadach do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z tą różnicą, że porady udzielane są przez telefon.
Podczas porady telefonicznej, w razie potrzeby, pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:
– wizytę w stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ),
– kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00 – 18.00, od poniedziałku do piątku),
– a w przypadku podejrzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, zaleci bezpośredni kontakt z nr alarmowym 112 i wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Więcej informacji poniżej:
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/tpk-twoja-pomoc-medyczna-w-godzinach-wieczornych-w-weekendy-i-swieta,7987.html
https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/

image_pdfimage_print

Badanie przesiewowe noworodków w kierunku SMA

Badanie SMAOd dnia 1 czerwca 2021 r. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie będzie wykonywał bezpłatne badania przesiewowe w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA). Noworodki urodzone w łukowskim Szpitalu również zostaną objęte tym programem. SMA jest chorobą objawiającą się postępującym osłabieniem i zanikiem mięśni oraz niewydolnością oddechową. U połowy dzieci objawy choroby pojawiają się w I półroczu życia, a u większości – przed ukończeniem 2 lat. Leczenie SMA jest najbardziej efektywne, gdy choroba zdiagnozowana jest już u noworodka, a leczenie wprowadzone przed wystąpieniem objawów klinicznych.
Więcej informacji o badaniu można uzyskać:
– w Oddziale Neonatologicznym SPZOZ w Łukowie, pod nr (25)798 2000 – 9, wew. 245
– na stronie: http://przesiew.imid.med.pl/
Badanie przesiewowe jest ważnym badaniem profilaktycznym mającym na celu wczesne wykrycie dzieci obciążonych jedną z chorób wrodzonych. Tylko wczesna identyfikacja chorego dziecka i szybkie rozpoczęcie leczenia pozwala zapobiec powstaniu nieodwracalnych powikłań oraz poprawić jakość życia dziecka. W Polsce badania przesiewowe wykonywane są bezpłatnie dla wszystkich noworodków, w ramach programu polityki zdrowotnej państwa na zlecenie Ministra Zdrowia. Obecnie programem badań przesiewowych objęte jest 30 chorób wrodzonych.

image_pdfimage_print
Skip to content